Nasze pozostałe produkty:

Co to jest czynnik chłodzący?

Podstawowymi czynnikami chłodniczymi są nadal substancje nazywane freonami, początkowo był to freon R22 - najlepszy czynnik chłodniczy pod względem właściwości pracy układu chłodniczego niestety powodujący duże negatywne obciążenia dla środowiska - 1 kg R22 wypuszczony w powietrze powoduje podobne szkody jak spalenie 25 ton węgla, obecnie zabroniony, następcami są R407c oraz R410a, oba czynniki są mieszaninami innych czynników chłodniczych, oba imitują R22 przy znacznie mniejszym obciążeniu środowiska, najnowsze rozwiązania idą w kierunku gazów naturalnych bądź takich gdzie skutki dla środowiska będą minimalne bądź żadne, najnowszym rozwiązaniem są urządzenia z czynnikiem R32, który jest praktycznie nieszkodliwy dla środowiska - w naszej ofercie prezentujemy takie urządzenia.