Nasze pozostałe produkty:

Jakie są klasyczne błędy w doborze klimatyzatora?

W przypadku gdy moc chłodnicza klimatyzatora będzie tylko nieznacznie mniejsza niż wymagana to klimatyzator zrealizuje nastawę tyle, że w dłuższym czasie nie dając komfortu szybkiego schłodzenia i wolną reakcję na szybko zmieniające się zapotrzebowanie cieplne, jeśli różnica mocy chłodniczej klimatyzatora i zapotrzebowania będzie zbyt duża klimatyzator w skrajnym przypadku mimo ciągłej pracy nie zrealizuje nastawy a nawet może się zalodzić co nie będzie korzystne na jego dalsze funkcjonowanie oraz może grozić poważną usterką, zbyt długa i zbyt częsta praca z pełną wydajnością to ewidentne przeciążenie skutkujące szybszym zużyciem klimatyzatora oraz wyższym prawdopodobieństwem jego uszkodzenia, z drugiej strony dobór zbyt dużego klimatyzatora zasadniczo nie niesie żadnych konsekwencji użytkowych oprócz wyższego niż potrzebny kosztu zakupu.